Støtte foreningen Frikast
Støtteforening for Lyngby Håndbold Klub's ungdomsafdeling

Meld dig ind i Frikast og støt ungdommen i Lyngby Håndbold Klub, få også glæde af alle de mange fordele et medlemsskab giver.
Frikast har igen i år meldt sig til at sælge årets Julelotteri fra Børnehjælpsdagen. 
 
Vi håber derfor, at I vil støtte Jeres barn i at sælge disse lodder. 
Det er vigtigt at familien bakker børnene op omkring salget af Julelotteriet. Hvert barn vil få 20 lodder udleveret, og vi forventer at alle kan sælge de 20 lodder! Men gerne flere. Der vil være en præmie til de 2 børn der sælger flest lodder, samt én præmie til den årgang som sælger flest lodder - (bliver udregnet i snit pr. spiller). Præmierne bliver uddelt ved Gallafesten i maj måned. For hvert solgt lod går der kr. 3,50 til spillerens egen konto i Frikast og kr. 5,- til Frikast. Resten går til Børnehjælpsdagen. Salget af Julelodder er en vigtig indtægtskilde for Frikast, og som bruges til forskellige formål til støtte for ungdommen i Lyngby håndbold klub. 
 
Julelodderne sælges i perioden 31. oktober til 24. december. Vi vil arrangere nogle lørdage hvor vi sammen tager ud for at sælge lodder, nærmer info om dette vil komme på Facebook og på Frikast hjemmeside www.støtfrikast.dk Sidste år var vi den 7. bedste forening i hele Danmark. Men det kunne vi godt tænke os at gøre lidt bedre. Vi får hård konkurrence fra andre foreninger som håber på at slå os i salget af lodder, så hjælp os med at blive bedst sælgende forening i år. 
 
Lodderne vil blive uddelt i uge 43/44 hvor en repræsentant fra bestyrelsen kommer i hallen, forbindelse med børnenes træning. 
Ekstra lodder kan fås ved at kontakte Bestyrelsen via mail; frikast.lhk@gmail.com 
 
Støt op og hjælp dit barn til at sælge så mange lodder som muligt. 
 
Hilsen 
 
Bestyrelsen Støtteforeningen Frikast 

Støtteforeningen Frikast Lyngby Stadion Lundtoftevej 53 2800 Kgs. Lyngby.  
Mail: frikast.lhk@gmail.com